Introducció Habitatge

El CNJC ha reivindicat al llarg dels temps una millora en les polítiques d’habitatge adreçades a les persones joves, incidint en polítiques que siguin integrals i transversals. Les polítiques d'habitatge han de continuar tenint com a objectiu principal i prioritari garantir l'accés a un habitatge digne i adequat per a totes les persones, sent aquest un dels factors que permeten l’emancipació de les persones joves.
 Per treballar en aquesta direcció, el CNJC forma part de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016.

Espais interlocució sobre habitatge:

Pel que fa a habitatge, el CNJC està present als següents òrgans:

  • Consell Assessor de l’Habitatge: És l’organisme de caràcter consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge. En ell s’informa dels plans elaborats per la Secretaria d’Habitatge i Millora urbana, així coms’emeten suggeriments i propostes sobre qualsevol assumpte en matèria d'habitatge. L’article 9 de la LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, estableix que el CNJC ha de comptar amb representació al Consell Assessor d’Habitatge.
  • Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016: És l’espai de seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, en el qual s’apleguen els compromisos de diferents agents econòmics, socials i institucionals implicats per fer front als reptes de l'habitatge en els propers anys. La Comissió està formada per les persones representants dels diferents organismes i agents signants del Pacte, com és el cas del CNJC. En aquest espai s’han creat diferents comissions de treball amb l’objectiu de vetllar pel compliment del Pacte i per introduir mecanismes correctors en cas que siguin necessaris.

Subscriu-te!

Escull les vies per les quals vols ser contactat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC):


He llegit l’avís legal i la política de privacitat i autoritzo l‘enviament de butlletins informatius, així com el tractament de les meves dades personals per part del CNJC. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.