Igualtat de gènere

Les associacions juvenils solem reproduir els mateixos rols de gènere presents a la societat. El CNJC compta amb una línia de treball per tal que les entitats de joves esdevinguin una eina per avançar en la consecució de la igualtat de gènere.

En aquest sentit, es Consell compta amb un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones (ICD), a partir del qual es treballa per l’actualització del discurs en matèria de gènere del Consell i de les pròpies entitats membres, oferint formació específica sobre la introducció de la perspectiva de gènere al món associatiu.

D’altra banda, en el marc institucional de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista a Catalunya es treballa conjuntament amb els diferents òrgans signants de la Comissió per contribuir en l’elaboració d’una xarxa operativa per combatre la violència masclista a Catalunya. El CNJC participa d’aquesta iniciativa, nascuda de l'ICD, que pretén ser el màxim òrgan de coordinació institucional en les actuacions contra la violència masclista.

Des del CNJC creiem que la joventut ha d’esdevenir clau per a aconseguir una societat futura que deixi enrere el model patriarcal i les actituds masclistes i avanci cap a la igualtat real. En la mateixa direcció, el CNJC és membre de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, una iniciativa social que aglutina diferents entitats que treballen per eradicar les violències masclistes. 

                          

Propostes sobre igualtat de gènere

En relació a l’àrea de gènere i interculturalitat, el CNJC s’ha posicionat en diverses ocasions aportant propostes per combatre les desigualtats de gènere, una realitat present en molts espais de la vida quotidiana del jovent, tant en l’àmbit laboral, com en l’educatiu o en l’afectiu i sexual. Així mateix el CNJC promou la sensibilització i prevenció envers els diferents tipus de violències masclistes, posant especial èmfasi en els entorns digitals.
 

Resolucions:

Comunicats i manifestos :

 

Accions sobre igualtat de gènere

CURS MIRADES CREUADES

Les associacions juvenils solem reproduir els mateixos rols de gènere i racistes presents a la societat. Per tal que les entitats de joves esdevinguin una eina per avançar cap ala igualtat efectiva, l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) han organitzat el curs "Mirades Creuades" sobre perspectiva de gènere, interculturalitat i associacionisme juvenil. Les edicions han tingut lloc a Barcelona i a Lleida.
 
El curs l'ahn dut a terme les formadores de l'Associació Candela i del Centre d'Estudis Africans
 

7a ÀGORA JOVE:  DESTERRANT DESIGUALTATS: JOVES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES I DESIGUALTATS DE GÈNERE

L’any 2010 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d’entitats ÀGORA JOVE. Són les mateixes entitats del CNJC les encarregades d’escollir la temàtica de cada trobada en el sí de l’assemblea o del comitè executiu. El CNJC es planteja l’Àgora Jove com un espai de participació clau de les entitats del Consell. Tanmateix, també està obert a altres entitats del moviment associatiu juvenil i altres persones joves interessades.

Per la 7a edició el tema escollit va ser les desigualtats vinculades al gènere, per moltes de les entitats del Consell la igualtat de gènere és un tema que cal seguir treballant per la incorporació de la perspectiva de gènere en el seu dia a dia i per avançar en el camí cap a la igualtat. Per aquest motiu, a la darrera Assemblea General Ordinària del CNJC es va considerar una temàtica rellevant a la qual calia dedicar-li una Àgora, per tal d’analitzar amb més deteniment les desigualtats i discriminacions vinculades al gènere i també els violències masclistes, així com per crear posicionaments consensuats entre totes les entitats sobre com treballar per a la construcció d’un model d’igualtat i entre la joventut. La setena edició de l’ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 1 i 2 de febrer a Lleida.

                                                                             

Consulteu el programa i les informacions de la trobada

Consulteu la memòria d'activitats 

Subscriu-te!