Interculturalitat

Des del CNJC treballem per promoure la transversalització de la perspectiva intercultural en el dia a dia de les nostres entitats i de la societat catalana. Volem que es reconeguin les diferències culturals, renunciem a un model cultural homogeneïtzador que empobreix la nostra cultura. Volem desenvolupar fórmules de convivència entre els diferents grups culturals des dels principis d'igualtat, de diferència i d'interacció positiva.  En aquest sentit, s’ha pres part en espais de participació i incidència com el Pacte Nacional per l’Immigració de Catalunya, al Pla Integral del Poble Gitano i al Pla de Ciutadania i de les Migracions. L’objectiu del CNJC és treballar per la igualtat de drets civils i polítics de tot el jovent. Amb aquest fi, també està adherit a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i desenvolupa campanyes pròpies d'incidència i sensibilització contra el racisme i els discursos de l'odi.
 

Propostes sobre interculturalitat

En el camp de la interculturalitat,  el CNJC s'ha posicionat i treballa a favor del vot de les persones migrades i també dona suport a les campanyes contra el racisme, la islamofòbia, la gitanofòbia i els discursos de l'odi en general.
 

Resolucions:

Altres documents:

Accions sobre interculturalitat

2A ÀGORA JOVE: JOVES D'ORÍGENS DIVERSOS, CONSTRUÏM CIUTADANIA

La segona edició de l'ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 28 i 29 de maig de 2011 a l'Alberg de Joventut del Masnou i es va celebrar sota el lema Joves d'orígens diversos, construïm ciutadania. La idea d'aquesta trobada era promoure una anàlisi compartida de la realitat juvenil en relació a la temàtica de la immigració i la ciutadania, que permetés avançar i aprofundir en el discurs, així com identificar les idees bàsiques que comparteixen les entitats del CNJC sobre ciutadania, immigració i participació associativa. 
 
Posterior a la trobada es va posar en marxa una campanya de difusió, sensibilització i reflexió sobre diversitat ciutadana i participació associativa en entitats juvenils. Les principals accions que es van dur a terme en el marc de la campanya van ser: una jornada sobre diversitat i participació associativa, un vídeo de sensibilització i el monogràfic de la Revista Debat Juvenil. 

Subscriu-te!