Interculturalitat

Des del CNJC treballem per promoure la transversalització de la perspectiva intercultural en el dia a dia de les nostres entitats i de la societat catalana. Renunciem a un model cultural homogeneïtzador que empobreix la nostra cultura. Volem desenvolupar fórmules de convivència entre els diferents grups culturals des dels principis d'igualtat, de diferència i d'interacció positiva.  En aquest sentit, s’ha pres part en espais de participació i incidència com el Pacte Nacional per l’Immigració de Catalunya, al Pla Integral del Poble Gitano i al Pla de Ciutadania i de les Migracions. L’objectiu del CNJC és treballar per la igualtat de drets civils i polítics de tot el jovent. Amb aquest fi, també està adherit a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i desenvolupa campanyes pròpies d'incidència i sensibilització contra el racisme i els discursos de l'odi.
 

Subscriu-te!