Internacional i Justícia Global

L'àrea d'internacional del CNJC treballar per traslladar les lluites de la joventut associada catalana al nivell europeu mitjançant el European Youth Forum (YFJ), del qual n'és soci fundador. També se solidaritza amb altres moviments juvenils del Mediterrani i amb una dedicació especial, amb el Sàhara Occidental mitjançant un conveni de cooperació amb la Unión de Juventud de Saguia El Hamra y Río de Oro (UJSARIO).
 
A nivell català, el CNJC trasllada la seva visió sobre la justícia global al Consell Català de Foment de la Pau i al Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

 

Propostes sobre Internacional i Justícia Global

Resolucions:

Subscriu-te!