Mitjans de Comunicació

Històricament, els i les joves hem estat un col·lectiu força estigmatitzat socialment. Massa sovint s’ha venut i difós la idea que els i les joves som individualistes, que no participem, que som problemàtics i font de conflictes i que no tenim motivacions més enllà del nostre interès personal.

I els mitjans de comunicació hi han contribuït força decisivament. També cal dir que, segurament, les entitats juvenils no hem sabut vendre la molta informació en positiu que generem i aprofitar els mitjans per a visualitzar-nos en la societat. Tot i que els i les joves som un col·lectiu mediàticament atractiu, la nostra presència en els mitjans no ha servit per a comprendre millor les nostres propostes i problemàtiques sinó que, més aviat, han contribuït a l’estigmatització del col·lectiu.

Considerem que una de les causes de l’excessiva estigmatització del col·lectiu juvenil és la poca cobertura que s’ha donat a la informació generada pels i les joves que participem i ens associem. Molt menor a les cobertures que es donen quan els i les joves som font de conflicte o de notícies negatives. Per tot això, des del CNJC continuarem treballant per incrementar els referents associatius juvenils als mitjans de comunicació.
 

Subscriu-te!