Participació i associacionisme

El CNJC treballa per visibilitzar el paper imprescindible que té l’associacionisme juvenil a la societat, sobretot destacant que un teixit associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica. De forma paral·lela, el CNJC intenta incidir en aquelles mesures i accions que es consideren claus per millorar l’actual sistema polític. 
 
 

 

 

Posicionaments

Resolucions sobre Participació, associacionisme i qualitat democràtica:

Documents d'incidència per les eleccions:

Darrers comunicats i manifestos en relació a participació, associacionisme i qualitat democràtica:

Estudi sobre el foment i suport a l'associacionisme juvenil de Catalunya:

Subscriu-te!