Participació i associacionisme

El discurs del CNJC en aquesta àrea es basa sobretot en visibilitzar l’important paper que té l’associacionisme juvenil a la societat, sobretot destacant que un teixit associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica i, d’altra banda, però de forma paral·lela, s’intenta incidir en aquelles mesures i accions que des del CNJC es consideren claus per a millorar l’actual sistema polític. Un dels temes que fa temps que va sorgint en el marc del Consell, i que des del Fòrum Europeu de la Joventut fa temps que es reivindica, és el del dret a vot als 16 anys. Des del CNJC es continuarà treballant per tal de seguir reflexionant entorn a aquesta possibilitat, en tant que podria comportar una millora de la participació democràtica.
 

Aprofitem aquest espai per a deixar-vos l'enllaç de l'informe sobre el moviment associatiu Juvenil de Catalunya, elaborat per l'Observatori del Tercer Sector i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Aquest estudi pretén poder tenir dades objectives i uns indicadors per a poder conèixer l'estat en que es troba el conjunt del Moviment associatiu català.

Qualitat democràtica

 

Propostes sobre Participació, associacionisme i qualitat democràtica

Aquesta àrea basa els seus esforços en visibilitzar l’important paper que té l’associacionisme juvenil a la societat, sobretot destacant que un teixit associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica. Alhora també es fan propostes per tal de millorar el nostre sistema democràtic.

Resolucions sobre Participació, associacionisme i qualitat democràtica:

Documents d'incidència per les eleccions:

Darrers comunicats i manifestos en relació a participació, associacionisme i qualitat democràtica:

Estudi sobre el foment i suport a l'associacionisme juvenil de Catalunya:

Fruit de la col·laboració entre la Fundació Ferrer i Guàrdia i el CNJC, presentem un estudi elaborat a partir de l'anàlisi d'entrevistes a experts en participació i associacionisme de Catalunya. El podeu consultar clicant al següent enllaç:

Altres documents d'interès:

Accions sobre Participació i Associacionisme

9N, ELS I LES JOVES HI TENIM DRET! CAMPANYA DE SUPORT AL 9N I DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ JOVE

Consulteu el web de la campanya: www.hitenimdret.cat

SOMNI O EXILI? EUROPA DEPÈN DEL TEU VOT.  CAMPANYA DE FOMENT DEL VOT JOVE A LES ELECCIONS EUROPEES 2014

Consulteu el web de la campanya: www.votjove.cat

8a ÀGORA JOVE: PARTICIPEM PER TRANSFORMAR. L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT QUE VOLEM

L’any 2010 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d’entitats ÀGORA JOVE. Són les mateixes entitats del CNJC les encarregades d’escollir la temàtica de cada trobada en el sí de l’assemblea o del comitè executiu. El CNJC es planteja l’Àgora Jove com un espai de participació clau de les entitats del Consell. Tanmateix, també està obert a altres entitats del moviment associatiu juvenil i altres persones joves interessades.

En la 8a edició de l'Àgora es va voler aprofundir i actualitzar el discurs sobre el model d'associacionisme i voluntariat  entès com a compromís per la construcció social i nacional, i reflexionar sobre quin paper han de tenir les entitats del CNJC com agents educatius per a la participació i la transformació social.  

EL CNJC PEL VOT ALS 16 ANYS!

El CNJC va organitzar una taula rodona per a debatre entorn al vot als 16 anys. Aquesta activitat està dins de la campanya “Vote at 16” (www.voteat16.eu)  impulsada per l'European Youth Forum.

Fa anys que entitats i institucions europees estan debatent que les persones joves de 16 i 17 anys puguin votar a les eleccions. Altres països europeus han iniciat ja aquest debat, alguns han fet proves pilot o les tenen previstes i Àustria ja ha reformat la llei electoral en aquest sentit. Els consells nacionals de joventut i les organitzacions juvenils europees ja fa temps que estan fent campanyes i projectes per sensibilitzar i debatre entorn a aquesta possibilitat de rebaixar l'edat de vot.

En el ple monogràfic sobre joventut celebrat al Parlament de Catalunya els dies 24 i 25 de juliol de 2013 es va aprovar un punt que especifica la necessitat d’avançar cap al reconeixement del dret de vot als setze anys. Des del CNJC pensem que la rebaixa de l'edat de vot als 16 anys pot ser un mecanisme per millorar la participació de les persones joves en els comicis i consultes i una mesura que pot contribuir a situar les problemàtiques juvenils a l'agenda política. Considerem que pot ser una bona eina, entre altres, per rejovenir el sistema polític i electoral i per aquest motiu hem considerat interessant iniciar el debat públic sobre aquest aspecte.

Aquí mateix, us deixem l'enllaç al vídeo de l'acte celebrat el passat 31 d'octubre de 2013. 

5a ÀGORA JOVE: PARTICIPACIÓ I PRESA DE DECISIONS AL CNJC

Durant el curs 2010-2011 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d'entitats ÀGORA JOVE. La idea és poder fer almenys dues Àgores Joves al llarg de cada curs, i que cadascuna d'elles se centri en una temàtica juvenil.

La cinquena edició de l’ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 2 i 3 de febrer a l’Alberg de Vic i es va celebrar sota el lema: PARTICIPACIÓ I PRESA DE DECISIONS AL CNJC. Els objectius de la trobada van ser: detectar les necessitats reals de les entitats, arribar a un consens sobre com ha de ser el CNJC i definir quins han de ser els diferents canals de participació del CNJC i quina ha de ser la seva utilitat, fent especial atenció als mecanismes de creació de discurs i als espais per fer retorn a les entitats.

 

3a ÀGORA JOVE: COM PODEM MILLORAR EL SISTEMA DEMOCRÀTIC?

La tercera edició de l'ÀGORA JOVE va tenir lloc els dies 21 i 22 de gener de 2012 a l'Alberg de Joventut de Vic, i es va celebrar sota el lema "Com podem millorar el sistema democràtic?". Els objectius de la trobada eren: promoure una anàlisi compartida entre les entitats del CNJC entorn als mecanismes de participació existents, generar arguments per defensar algunes de les propostes per millorar i ampliar la participació dels i les joves, així com determinar quin a de ser el paper dels i les joves i de les entitats juvenils per millorar el sistema democràtic. 

 

 
    

Vídeo resum de la trobada:
 

       

A partir d'aquí es treballarà per elaborar algun tipus de campanya de difusió i conscienciació relativa a la problemàtica tractada. De moment però ja tenim el monogràfic del Debat Juvenil:

 
____________________________________

CAMPANYES DE FOMENT DEL VOT JOVE A LES ELECCIONS

El Consell Nocional de la Joventut de Catalunya promou la participació de les persones joves en les seves diferents modalitats, apostant en primer lloc per l'enfortiment de les entitats i associacions juvenils però, també, pel reforç de la seva presència en les altres dimensions de la participació. En aquest sentit, pel CNJC és important que hi hagi una participació elevada per part del col·lectiu jove a les diferents convocatòries electorals. Entenem, doncs, que d'aquesta manera els i les joves, així com els seus interessos i demandes, poden estar més ben representats.
 
 
Les darreres campanyes de foment del vot que hem portat a terme són les següents:
 

  • Campanya de foment del vot a les eleccions al Parlament de Catalunya 2012
    • Consulteu l'Espai web
    • Principal espot de la campanya:
  • Campanya de foment del vot jove a les eleccions Generals 2011 
  • Campanya de foment del vot jove a les eleccions municipals 2011
  • Campanya de foment del vot jove a les eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Fins al 2011 vàrem mantenir una pàgina del facebook per anar compartint els continguts: 

Subscriu-te!