Territori

El CNJC sempre ha manifestat la importància i la necessitat de representar tot el jovent, i això implica incorporar una mirada territorial a totes les seves accions.
Aquesta àrea de treball té un eix molt important que és el foment i suport als Consells Locals de Joventut del territori català, ja que entenem que els Consells Locals són plataformes que garanteixen la coordinació, representació i unió del moviment associatiu del municipi en qüestió, són una eina clau per tal de vertebrar l'associacionisme juvenil del país.

Subscriu-te!