Territori

El CNJC va n茅ixer amb una clara vocaci贸 territorial i sempre ha manifestat la import脿ncia i la necessitat de no perdre el contacte amb la realitat local de la joventut. No obstant, tots els esfor莽os i recursos generats i emprats fins a dia d鈥檃vui ens fan pensar que hem de seguir apostant per estar aprop del territori, tot i tenir menys recursos per poder-hi ser m茅s presents.

Treballar per apropar el Consell a la realitat territorial 茅s treballar per aprofundir en la seva capacitat i legitimitat d鈥檌nterlocuci贸 i d鈥檌nflu猫ncia en la societat, per augmentar la seva intr铆nseca naturalesa d鈥檈spai de debat i entesa, aix铆 com de font creadora i aglutinadora de noves realitats i per incrementar el coneixement, la utilitzaci贸 i la plasmaci贸 del treball i dels discurs que les entitats generen en el si del Consell.

Per realitzar de manera efectiva tot aix貌 el CNJC vetllar脿 per tal d鈥檌ncrementar l鈥檃cci贸 pol铆tica al territori i el refor莽 de la tasca de promoci贸 de la participaci贸 i associacionisme juvenil que les entitats realitzen. I on el consell t茅 una dimensi贸 territorial geogr脿fica, participativa i pol铆tica real.聽

Aquesta 脿rea de treball t茅 un eix molt important que 茅s el foment i suport als Consells Locals de Joventut del territori catal脿, ja que entenem que els Consells Locals s贸n plataformes que garanteixen la coordinaci贸, representaci贸 i uni贸 del moviment associatiu del municipi en q眉esti贸, s贸n una eina clau per tal de vertebrar l'associacionisme juvenil del pa铆s.

Propostes sobre Territori

Des del CNJC s'aposta per l'articulaci贸 del moviment associatiu juvenil de Catalunya, i per tant, tamb茅 聽de cada una de les seves viles i pobles. 脡s per aquest motiu que defensem el model dels Consells Locals de Joventut arreu del territori i les nostres propostes sempre han anat focalitzades a la defensa d'aquest model que es caracteritza per ser una estructura democr脿tica, representativa, independent, associativa i jove.

Darrers comunicats i manifestos en relaci贸 a territori:

Accions sobre Territori

ELS CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

La creaci贸 de Consells locals de joventut no 茅s un fi en si聽mateix sin贸 un magn铆fic mitj脿 per arribar al veritable objectiu: el foment de la participaci贸 i de聽l鈥檃ssociacionisme juvenils. Sense participaci贸 no hi ha associacions, sense associacions no hi ha聽treball interassociatiu i sense aquest no hi vertebraci贸 territorial. Des del CNJC treballem per l鈥檌mpuls i consolidaci贸 de xarxes associatives locals.聽

El Consell Local de Joventut (CLJ) 茅s una plataforma formada per associacions juvenils d鈥檜n municipi o comarca que pret茅n ser:

  • Un聽punt de trobada, de coordinaci贸, de cooperaci贸 i d鈥檌ntercanvi entre les associacions juvenils, que permet la creaci贸 de projectes conjunts.
  • Una聽estructura democr脿tica聽de representaci贸 i participaci贸 juvenils que incorpora diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves, etc.) i les inquietuds de la gent jove.
  • Un聽貌rgan independent聽de l鈥檃dministraci贸, que compta o pret茅n comptar amb el seu reconeixement i suport (pol铆tic, econ貌mic鈥).
  • Un聽representant v脿lid聽per dialogar amb l鈥檃dministraci贸 en tots aquells temes que afecten la joventut聽que permet fer arribar a l鈥檃dministraci贸 i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove.

BLOG DE LA XARXA DE CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT:

Aquest 2012聽La Xarxa de Plataformes i Consells Locals de Joventut de Catalunya ha posat en marxa un blog amb l'objectiu que serveixi com a punt de trobada de not铆cies, informacions, documents i enlla莽os relatius a les activitats de la Xarxa i dels consells locals de joventut.聽

RECURSOS SOBRE CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT聽

El CNJC treballa constantment per millorar i actualitzar els recursos que poden servir per la creaci贸 i consolidaci贸 de consells i plataformes de joventut a nivell local. A continuaci贸 trobareu alguns d'aquests recursos, entre els quals hi ha el Manual de suport als Consells Locals de Joventut, actualitzat aquest 2012.

Subscriu-te!