Treball

Partint de la base que l’accés al treball i la garantia d’unes condicions laborals dignes són elements clau per a l’emancipació de les persones joves, i que actualment la precarietat i l’atur arriben a límits desconeguts, des del CNJC es creu necessari treballar per la millora tant de l’accés al mercat de treball, com de les seves condicions.

La precarietat laboral i vital de les persones joves segueix en augment. Les taxes d’atur, temporalitat, així com la inestabilitat laboral continuen pujant fins a quotes inacceptables. Els i les joves estan patint directament l’augment de la pobresa, i el risc d’exclusió social és cada cop més present en més llars de Catalunya.
 
Per tot això, des del CNJC es participa activament en aquells espais d’interlocució amb l’objectiu d’incidir en les polítiques públiques sobre ocupació juvenil. En aquest sentit, el CNJC és un dels agents signats de  l’Acord de Mesures per l’Ocupació Juvenil 2009-2012 (AMOJ), acord que es va signar el 2009. Des d’aleshores el CNJC ha estat sempre present i amb una participació activa a la comissió de seguiment del pacte. Així com també ha participat en l’elaboració d’estudis i recerques al respecte, col·laborant amb el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).
 
El CNJC seguirà treballant per sensibilitzar la població, la jove en especial, d’aquesta realitat i de les possibles alternatives i solucions per combatre-la, per intercanviar i conèixer noves eines i recursos, per incrementar la capacitat de participació i d’incidència social, i, en definitiva, per capgirar l’actual situació.

El curs 2010-2011 el tema del "Treball" estava al Pla de Treball com a tema d'incidència, ja que la 1a Àgora Jove va girar entorn a la la problemàtica dels joves i el treball i portava per lema: "Què podem fer per no viure pitjor que els nostres pares?". Posterior a la trobada es va posar en marxa una campanya de difusió d'informació i de sensibilització sobre la problemàtica. A l'apartat Accions de la columna de l'esquerra trobareu més informació al respecte.

Propostes sobre Treball

L’àrea del treball, i més concretament la d’ocupació juvenil, és una de les que més dedicació ha rebut per part del Consell a l’hora de fer propostes, degut a la seva gran rellevància en el procés d’emancipació juvenil i a les dificultats actuals dels i les joves per accedir a un treball digne. Algunes de les propostes del CNJC en aquest àmbit condemnen la situació d’atur o a la infraocupació permanent dels i les joves a través de la contractació a temps parcial i temporal. Així com també reivindiquen que s’estudiïn mesures que ajudin a compatibilitzar la vida laboral i personal dels i les joves, que s’incentivin les empreses perquè absorbeixi almenys una part dels estudiants en pràctiques o beques, o que s’impulsi el cooperativisme com a associacionisme laboral, per tal que es fomenti la participació democràtica i social. De forma més genèrica, el Consell reivindica també l’existència d’un espai de concertació social on es puguin debatre i consensuar les polítiques prioritàries en relació a l’ocupació juvenil.

Resolucions sobre treball:

Darrers comunicats i manifestos sobre treball:

Accions sobre Treball

1a ÀGORA JOVE: JOVES I TREBALL. QUÈ PODEM FER PER NO VIURE PITJOR QUE ELS NOSTRES PARES?

El CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d’entitats ÀGORA JOVE. La  idea és  poder  fer almenys dues trobades Àgora Jove al  llarg de cada curs, i que cadascuna d’elles se centri en una temàtica juvenil.

La primera edició de l’ÀGORA JOVE  va tenir lloc  els dies 29 i 30 de gener de 2010 a l’Alberg de Joventut de Santa Maria del Mar de Coma-ruga i es va celebrar sota el lema Joves i treball: què podem fer per no viure pitjor que els nostres pares?.  L’accés al treball i les condicions laborals són elements clau per a l’emancipació de les persones joves. L’actual context de crisi mundial ha agreujat la situació, incrementant les dificultats d’accés i empitjorant les condicions de treball, fet que ha provocat un augment de les situacions de vulnerabilitat econòmica i social de les persones joves i un increment de dificultats per la seva emancipació.  

 


 

Vídeo viral de la campanya:

 

 

 


 

Espais interlocució sobre treball:

Pel que fa a treball, el CNJC està present als següents òrgans:

  • Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya: És un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. El CNJC té un conveni de col·laboració amb el CTESC que ha permès participar en alguns estudis, així com treballar conjuntament en diferents projectes.
  • Grup de treball de l'Acord de Mesures per a l'Ocupació de Persones Joves: El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha creat aquest grup de treball amb l’objectiu d’elaborar un pla per a l’ocupació juvenil. El CNJC és entitat invitada com experta en la matèria.

Subscriu-te!